5.11.2020

Ilmoittautuminen jumalanpalveluksiin

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Siilinjärven Helluntaiseurakunta
Viertotie 6
71800 Siilinjärvi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pastori Waltteri Haapala, waltteri.haapala@coti.fi

Rekisteröidyt henkilöt

Siilinjärven Helluntaiseurakunnan jumalanpalveluksiin ilmoittautuneet henkilöt

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja rekisterin käyttötarkoitus

Vallitsevan koronaepidemian aikana, seurakunnan on rajoitettava tiloissaan tapahtumien kävijämäärää turvalliselle tasolle. Seurakunta pyytää tilaisuuksiin osallistuvia ilmoittautumaan etukäteen. Ilmoittautumisen avulla voimme seurata kävijämäärää ja mitoittaa tilaisuuksien koko kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaisesti.

Tilaisuuksiin osallistuminen ja ilmoittautuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautuneiden henkilöiden henkilötietojen käsittely perustuu henkilön ilomoittautuessa antamaan suostumukseen.

Keräämme ja käsittelemme seurakunnan jäsenten tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • tilaisuuden osallistujamäärän ja turvatoimenpiteiden suunnittelu
  • osallistujamäärän rajoittaminen vain ilmoittautuneille tarvittaessa
  • tautitapauksen sattuessa, yhteistyö viranomaisten kanssa tilaisuudessa mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ilmoittautuneista seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Ilmoittautuneen mukana tulevien aikuisten ja lasten lukumäärä
  • Puhelinnumero

Kuinka keräämme tietoja?

Google Forms lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse.

Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tiedot talletetaan seurakunnan hallinnoimaan Google Sheets taulukkoon. Tietoja säilytetään tilaisuuden jälkeen noin kuukauden ajan, altistumistapausten varalta.

Luovutamme tietoja henkilötietoja vain terveysviranomaisen pyynnöstä altistumistapauksessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja SSL-salauksella. Ainoastaan seurakunnan työntekijöillä ja erikseen nimetyillä seurakunnan jäsenillä on pääsy henkilötietoihin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään tai alaikäistä lastaan koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus vaatia omien tai alaikäisen lapsensa henkilötietojen poistamista. Kirjallinen tietojen poistopyyntö tulee lähettää kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle. Poistopyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä mainitussa osoitteessa. Pyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.