12.6.2021

Lastenleirin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

  1. Rekisterin nimi

Siilinjärven Helluntaiseurakunnan lasten leirin ilmoittautumisrekisteri.

  1. Rekisterinpitäjä

Siilinjärven Helluntaiseurakunta
Viertotie 6
71800 Siilinjärvi

  1. Rekisteriasioista vastaava taho

Seurakunnan työntekijä
seurakunta@coti.fi

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella lasten leirin järjestämiseen lapsille turvallisella tavalla. Leirin jälkeen henkilö- ja yhteystietoja käytetään viestimiseen seurakunnan lapsityöstä lasten huoltajille seuraavan vuoden aikana.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

Lapsen nimi
Lapsen syntymäaika
Lapsen puhelinnumero
Mahdolliset ruoka-aineallergiat
Mahdolliset muut allergiat
Mahdolliset muut sairaudet, liikuntarajoitteet, pelkotilat tms.
Lapsen mahdolliset lääkkeet, tieto annostelusta mikäli ohjaajien tulee siitä huolehtia
Lapsen uimataito
Majoitus leirillä
Huoltajan nimi/nimet
Huoltajan osoite / osoitteet
Huoltajan puhelinnumero/numerot
Huoltajan sähköpostiosoite/osoitteet

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ilmoittautumislomakkeella, jonka huoltaja täyttää, ja antaa luvan henkilötietojen käyttöön. Vastaavat tiedot huoltaja voi antaa myös muilla tavoin suoraan rekisterinpitäjälle.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot kerätään siilinmajakka.net verkkopalvelun kautta ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomake tallettaa tiedot Google Drive palveluun, jonka palvelimet voivat olla Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Ilmoittautumisrekisteriin on pääsy vain lapsityön johtajalla, sekä coti.fi sivuston ylläpitäjällä. Leirin aikana rekisteristä on käytössä yksi paperikopio, leirin johtajan hallussa kansiossa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja SSL-salauksella. Ainoastaan erikseen nimetyillä siilinmajakka.net käyttäjillä on pääsy henkilötietoihin.

Henkilötiedot poistetaan vuoden kuluttua lasten leirin järjestämisestä.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Lapsen huoltajalla on oikeus tarkastaa itseään tai lastaan koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

  1. Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä huoltajalla on oikeus vaatia omien tai lapsen henkilötietojen poistamista. Kirjallinen poistopyyntö tulee lähettää kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle. Poistopyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä mainitussa osoitteessa. Pyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.