10.10.2019

Siilinjärven Helluntaiseurakunnan jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Siilinjärven Helluntaiseurakunta
Viertotie 6
71800 Siilinjärvi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pastori Waltteri Haapala, waltteri.haapala@siilinmajakka.net.

Rekisteröidyt henkilöt

Siilinjärven Helluntaiseurakunnan jäsenet.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja rekisterin käyttötarkoitus

Siilinjärven Helluntaiseurakunta kuuluu Suomen Helluntaikirkko –nimiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Uskonnonvapauslain (6.6.2003/453) §11 mukaan uskonnollisen yhdyskunnan tulee pitää jäsenistään rekisteriä. Seurakuntaan liittyvien henkilöiden tiedot lisätään jäsenrekisteriin.

Seurakunnassa on myös jäseniä, jotka ovat olleet jäseniä seurakunnan aiemmin toimineessa yhdistyksessä, mutta eivät ole liittyneet Siilinjärven Helluntaiseurakunta -nimiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Näiden jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Keräämme ja käsittelemme seurakunnan jäsenten tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Seurakunnan jäsenten, ja seurakuntaan kuuluvien Suomen Helluntaikirkon jäsenten jäsenrekisterin ylläpitäminen.
 • Jäsenistön hoitaminen (esimerkiksi yhteydenpito, syntymäpäivät, häät, hautajaiset).
 • Liittyminen seurakuntaan, siirtyminen toiseen seurakuntaan, seurakunnasta eroaminen.
 • Tiedottaminen seurakunnan toiminnasta.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme seurakunnan jäsenistä seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Syntymäaika
 • Henkilötunnus
 • Syntymäpaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Virka tai ammatti
 • Liittynyt (päivämäärä, mistä seurakunnasta siirtynyt)
 • Uskoontulo (päivämäärä, paikkakunta)
 • Kastettu (päivämäärä, paikkakunta)
 • Siviilisääty
 • Lähiomainen, yhteystiedot
 • Nykyinen rekisteriviranomainen

Kuinka keräämme tietoja?

Keräämme tietoja

 • Seurakuntaan liittymisen yhteydessä keskustelussa, täytetään jäsentietolomake
 • Lomakkeella: Ilmoitus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä (Siilinjärven Helluntaiseurakunta)
 • Muutokset jäsentietoihin: puhelimitse, sähköpostilla, postin välityksellä

Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tiedot talletetaan Agora Seurakunnat -järjestelmään, jota ylläpitää Emrone Oy. Järjestelmän palvelimet sijaitsevat Euroopan Unionin alueella, eikä tietoja siirretä EU:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja henkilötietoja vain

 • Toisille seurakunnille henkilön omasta pyynnöstä, toiseen seurakuntaan siirtymisen yhteydessä
 • Väestörekisterikeskukseen Helluntaikirkon jäsenten osalta.
 • Lapsen siunaamisen yhteydessä lapsen ja vanhempien tiedot maistraattiin.
 • Avioliittoon vihkimisen yhteydessä, puolisoiden ja todistajien henkilötiedot maistraattiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja SSL-salauksella. Ainoastaan seurakunnan työntekijöillä ja erikseen nimetyillä seurakunnan jäsenillä on pääsy henkilötietoihin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään tai alaikäistä lastaan koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaatia omien tai alaikäisen lapsensa henkilötietojen poistamista, ja samalla eroa seurakunnasta. Kirjallinen ero- ja tietojen poistopyyntö tulee lähettää kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle. Poistopyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä mainitussa osoitteessa. Pyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.